Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ/นายจงรักษ์ ศรีตรัย
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม ย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000011
ที่อยู่ติดต่อ 291 หมู่ที่5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
เบอร์โทรศัพท์ 087 6793742
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ จาก ห้อม ใช้เทคนิคมัดย้อมในการทาลวดลาย แต่ละผืนจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่ซ้าแบบใคร มีเพียงผืนเดียวในโลก เนื้อผ้าทาจากผ้าสปัน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201548_14_37_38_TH-EP-15-000011.zip