Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าชุมชน 2/นางทองสิริ ปุกแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าผืนมัดหมี่ลายกระจับ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000024
ที่อยู่ติดต่อ 233 หมู่ที่ 3 บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ 086 239 3992
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ย้อมคราม เป็นสีจากธรรมชาติ ที่นามาสร้างลายมัดหมี่ให้มีความสวยงามแปลกตา
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_16_51_39_2015420_15_33_51_TH-EP-15-000024.zip