Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวา/นางสิน จาระพันธุ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมแพรวา
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000026
ที่อยู่ติดต่อ 192/5 บ้านหนองแก่นทราย ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 089 842 1774
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมแพรวา เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ ที่นามาทอสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวของจังหวัดกาฬสินธุ์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015420_15_50_0_TH-EP-15-000026.zip