Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง/นางวราภรณ์ สารกรณ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ 10 ลาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000027
ที่อยู่ติดต่อ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์ 082 837 7097
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมแพรวาลาย 10 ลาย เป็นการทอผ้าที่สร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ยิ่ง เพราะสร้างลายได้ถึง 10 ลายใน 1 ผืน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015420_15_57_10_TH-EP-15-000027.zip