Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มถักทอผ้าไหมขนแกะ/นางปวันรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ แบบ ช๊อปปิ้
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000030
ที่อยู่ติดต่อ 88 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 080 187 1385
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าฝ้ายมีเนื้อค่อนข้างเหนียว เนื้อผ้าซักรีดและทาความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี ตกแต่งลายกระเป๋าด้วยผ้าฝ้ายหลากลวดลาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_13_55_31_2015420_17_23_26_TH-EP-15-000030.zip