Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง บ านสนวนนอก ม.2/นางสำเริง โกติรัมย์ย
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมพื้นเรียบ สีพื้น
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000031
ที่อยู่ติดต่อ 10/1 บ้านสวนนอก ม.2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 080-472-4435
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ใช้ตัดเป็นชุดเพื่อสวมใส เพื่อความสวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_14_27_2_2015421_13_37_42_TH-EP-15-000031.zip