Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลตากูก/นางศุภลักษณ์ สุขจิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายดอกพิกุล
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000034
ที่อยู่ติดต่อ 44 หมู่ที่1 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 086-2459045
อีเมล
Line ID 0862459045
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายดอกพิกุล ลวดลายคล้ายด้านในของดอกพิกุล ทอด้วยความประณีต
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_14_1_39_TH-EP-15-000034.zip