Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนวังตาดฟ้า/นางแสงเงิน จันทสิทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายคั่นขอนารี
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000036
ที่อยู่ติดต่อ 78 บ้านนาวัง หมูที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมื่อง จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 083-3799543
อีเมล
Line ID 0833799543
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายคั่นขอนารี เป็นลายดั้งเดิมของชุมชน ใช้สีสันมาผสมผสานจนเกิดลวดลาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_14_15_47_TH-EP-15-000036.zip