Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก หมู่ 1/นางพิศมัย ทองสุข
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมขิด ลายยศสุนทร
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000038
ที่อยู่ติดต่อ 63 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
เบอร์โทรศัพท์ 080 1558852
อีเมล
Line ID 0801558852
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_11_50_49_2015421_14_25_19_TH-EP-15-000038.zip