Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ฅญา บาติก/นางชนัญญา ดรเขื่อนสม
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมคลุมไหล่ สีพื้น
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000032
ที่อยู่ติดต่อ 244/4 หมู่ที่12 ตำบลเมืองปาก อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 086-250-1920
อีเมล
Line ID 0862501920
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าติกทำโดยใช้เทคนิคพิเศษทำให้ได้ลวดลายและสีสันสวยงาม สามารถใช้ประดับเป็นที่คลุมไหล
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_9_46_4_2015421_13_42_46_TH-EP-15-000032.zip