Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือบ้านกาแมด/นางพนาวรรณ์ ขุมคา
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000039
ที่อยู่ติดต่อ 134 หมู่7 บ้านกาแมด ตำบลกาแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
เบอร์โทรศัพท์ 084 7527174
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ฝ้ายเนื้อบางเบา ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย สามารถนาไปใช้คลุมไหล่ได้ตามความต้องการ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_13_41_35_2015421_14_28_42_TH-EP-15-000039.zip