Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง/นางนัชชา จุมพล
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าลายปาโด (ลายโบราณ)
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000040
ที่อยู่ติดต่อ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
เบอร์โทรศัพท์ 089 5269959
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าลายปาโด ทาจากผ้าฝ้ายที่มีเนื้อค่อนข้างเหนียว ดูดซึมน้าได้ดี ระบายอากาศและความร้อนได้ดี ซึ่งลายนี้เป็น ลายโบราณของจังหวัดอุบลราชธานี
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_13_37_5_2015421_14_32_39_TH-EP-15-000040.zip