Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าลายลูกแก้วบ้านนิคม เขต 7/นางสริด วงษ์ขันธ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืนลายลูกแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000042
ที่อยู่ติดต่อ 41 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 086-8773484
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืนลายลูกแก้ว เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ ทอยกดอกลายลูกแก้วให้มีลายในตัว เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_10_2_24_2015421_14_45_35_TH-EP-15-000042.zip