Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มจิตรกรรมไทยบาติก/นายสุพจน์ ทรัพย์เสถียร
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกเรืองแสง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000047
ที่อยู่ติดต่อ 292 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
เบอร์โทรศัพท์ 089 179 3923,081 871 1549,091 871 1549
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง ซึ่งนามาเสริมคุณค่าด้วยการลงลวดลายในสไตล์บาติก ที่สร้างความงดงามจากการวาดภาพและลงสี
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_15_46_49_TH-EP-15-000047.zip