Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มผ้ามัดย้อมลาดบัวหลวง/นายธวัชชัย ลาดบัวหลวง
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย กุยชายมัดย้อม
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000048
ที่อยู่ติดต่อ 100/6 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา 13230
เบอร์โทรศัพท์ 035 379408 / 081 880 8561
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย กุยชายมัดย้อม เป็นผ้าที่ดูดซับได้ดี นามากัดสีเพื่อสร้างลายมัดย้อมให้มีความหลากหลาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_15_50_21_TH-EP-15-000048.zip