Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าด้ายกาบบัวบ้านโนนสว่าง/นาง ผ่องพักตร์ ใจทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000060
ที่อยู่ติดต่อ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลโน้นค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
เบอร์โทรศัพท์ 088-3723129
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวของกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าด้ายกาบบัวบ้านโนนสว่าง และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_17_38_13_TH-EP-15-000060.zip