Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว/นางรวีวรรณ ขนาดนิด
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายผสม
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000063
ที่อยู่ติดต่อ 329 หมู่ที่9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เบอร์โทรศัพท์ 089 8588576
อีเมล
Line ID 0898588576
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายผสม มีคุณสมบัติระบายอากาศและความร้อนได้ดี เนื้อผ้าซักรีดและทาความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี รีดได้ด้วยความร้อนและอุณหภูมิสูง ทาให้นามาตัดโดยเน้นดีไซต์ที่สวมใส่สบาย และมีความสวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_17_44_27_TH-EP-15-000063.zip