Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ 10/นางคำนาง โสมพันธ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมคลุมไหล่ลายขวาง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000061
ที่อยู่ติดต่อ 37 หมู่ที่ 10 บ้านโนนยาง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
เบอร์โทรศัพท์ 093 3218835
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมคลุมไหล่ลายขวาง เป็นผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ และใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ง่าย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_11_56_37_2015421_17_40_22_TH-EP-15-000061.zip