Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้านผ้าการ์เม้นทร์/นางดวงประทีบ หงษ์กระจ่าง
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระโปรงผ้าไทย 18 ชิ้น ยาว 40 นิ้ว
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000059
ที่อยู่ติดต่อ 201 หมู่ที่7 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 089 8924593
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระโปรงผ้าไทย เย็บ 18 ชิ้นนี้ ทาจากผ้าฝ้ายสาเร็จรูป แล้วนามาทาการต้มปรับให้ผ้ามีลักษณะนุ่ม น่าสวมใส่ และมีสีสรรที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม เหมาะกับการเป็นของฝาก และของใช้สาหรับทุกคน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_17_36_1_TH-EP-15-000059.zip