Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มบากันบาติก/นางสาวเกศริน อ่าวลึกน้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าชิ้นบาติก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000052
ที่อยู่ติดต่อ 23/5 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
เบอร์โทรศัพท์ 080 6988813, 087 9287891
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก เป็นผ้าที่สามารถนาเสนอลวดลายผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทารวมทั้งเทคนิคในการทาที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึง อารยธรรม และวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในนั้น ๆ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_16_21_57_TH-EP-15-000052.zip