Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี/นายมนัทพงศ์ เช่งฮวด
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมอนกระจูด ขนาด 45 x 45 cm.
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000056
ที่อยู่ติดต่อ 152 หมู่ที่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
เบอร์โทรศัพท์ 089 5896370
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด ซึ่งใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสิ่งปลอมปน รูปทรงสวยงาม มีการเทคนิคการย้อมสีกระจูด ให้สวยงามแปลกตา ทนทาน แข็งแรง มีเสน่ห์จับใจด้วยสีสันและการเลียนแบบลวดลายจากธรรมชาตธุรกิจจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน พัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_17_28_12_TH-EP-15-000056.zip