Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ร้านผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม/นางปุณณิศา ณ นคร
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าผืนบาติก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000051
ที่อยู่ติดต่อ 173/4 ซ.ห้างสหกรณ์ ถ.ตากสินฯ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์ 081-5912445 , 038 621042
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าผืนบาติกเป็นผ้าที่มีเนื้อบาง โดยผ้าบาติกใช้กรรมวิธีในการทาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีการสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก คือ สีสันสดใส สีไม่ตก
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015421_16_4_19_TH-EP-15-000051.zip