Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มโบว์บาติก/นางบุญเรือน นาคะศรีอรุณ
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ๊ตแบบผู้หญิง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000058
ที่อยู่ติดต่อ 760 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง ซอยศรีบุญเรือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 089 683 9528 / Fax. 02 394 7882
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ๊ตผ้าบาติกแบบผู้หญิง เป็นผ้าที่สามารถนาเสนอลวดลายผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทารวมทั้งเทคนิคในการทาที่แตกต่างกัน ซึ่งนามาตัดเย็บให้มีความสวยงามและมีดีไซต์ที่แตกต่าง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016330_15_24_50_2015421_17_33_59_TH-EP-15-000058.zip