Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มหัตกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว/นายกิตติศักดิ์ เล็กอุด
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000014
ที่อยู่ติดต่อ 233/1 หมู่ที่4 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ 085 6519297
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติ ดูดซึมน้าได้ดี ระบายอากาศและความร้อนได้ดี เนื้อผ้าซักรีดและทาความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี ต้ม-ฟอกขาวได้ รีดได้ด้วยความร้อนและอุณหภูมิสูง ผ้าฝ้ายมีหลายเนื้อ ตั้งแต่เนื้อ บางเบา จนกระทั่งเนื้อหนาหนัก ทาให้นามาตัดแล้วสวมใส่สบาย มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยการนาไม้มาดัดแปลงเป็นกระดุมเสื้อ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015420_11_41_11_TH-EP-15-000014.zip