Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาคาไฮ/นางเทวา สุทธิสา
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าถุง ลายขิดสลับหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000021
ที่อยู่ติดต่อ 264 ม.2 บ.นาคาไฮ ต.นาคาไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
เบอร์โทรศัพท์ 085-6369104
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าถุงทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จาก เปลือกมะม่วง ฝักคูณ และดอกจาน ทอเป็นลายขิดสลับหมี่
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_15_43_11_2015420_15_2_39_TH-EP-15-000021.zip