Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า หมู่ 5/นายสุรชัย ทาเอื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม มัดหมี่ลายโคมเหลือง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000015
ที่อยู่ติดต่อ 29 หมู่ที่8 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
เบอร์โทรศัพท์ 081 749 5447
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมผืน ลายโคมเหลือง ซึ่งเป็นการสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง ทนทานได้สูง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2015420_11_46_3_TH-EP-15-000015.zip