Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางงาม ม.7/นายอิทธิพล สัจจะไพบูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ไหมสาวมือ ย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-15-000022
ที่อยู่ติดต่อ 305 หมู่7 ถนนบ้านผือ-สวรรณคูยาว ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ 081-6012467
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ไหมสาวมือ ย้อมสีธรรมชาติ จากครั่ง ให้สีสันสวยงาม สดใส มีคุณค่า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_13_47_19_2015420_15_12_2_TH-EP-15-000022.zip