Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ไทยสิราซัพพลาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ โมบายนกขนาดเล็ก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000020
ที่อยู่ติดต่อ 119/1-2 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านทุ่งโค้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทรศัพท์ 087-1802477
อีเมล thaisira@hotmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีความแกร่ง เสียงกังวาล ทำจากวัตถุดิบที่ให้สีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสีดินธรรมชาติ มีมิติ และมีลายทั้งสองด้าน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์-ของขวัญ ของชำร่วย และเครื่องตกแต่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_10_51_17_ไทยสิราซัพพลาย290359.pdf