Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตระกร้าสานเส้นพลาสติก
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000012
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 23 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 085 0635 533
อีเมล noi.w2559@gmail.com
Line ID 085 0635 533
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือล้วนๆ มีการสานที่ปราณีต ผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สะดวกแก่การใช้สอย ดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดเชื้อรา สีสันสวยงาม มีรูปแบบมากมาย ตัวผลิตภัณฑ์แฝงไว้ ซึ่งงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากอุปกรณ์วัตถุพลาสติกคุณภาพดี
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_9_47_39_เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม_กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก290359.pdf