Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000014
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-3600271 / 081-378-3665
อีเมล mong-kon-sak@hotmail.com
Line ID 081-378-3665
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช มีรสชาติอร่อย พองกรอบ และมีการใส่หน้าธัญพืชที่หลากหลาย เต็มทั้งแผ่น จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อาหาร-อาหารอื่นๆ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.5 สามารถแปรรูปเป็นพลังงานได้หลังหมดอายุการใช้งาน (Recovered energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_10_3_25_Environmental_Report_ข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บัวจันทร์290359.pdf