Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านสบตุ๋ย
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นใยด้ายประดิษฐ์
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000029
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 316 หมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054 324 955, 081 0222 911
อีเมล maleerat.ch@gmail.com
Line ID 0810222911
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ้าถักโครเชต์เป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์ชิ้นงานจากการใช้เข็มโครเชต์ (หรือนิ้ว) ถักกับไหมพรมที่เป็นเส้นใย ประดิษฐ์ มีลักษณะเป็นเส้นยาว ให้เป็นห่วงโซ่ถักคล้องกันไปตามแบที่กำหนด จากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็น ของใช้และของประดับตกแต่ง เช่น เครื่องแต่งกาย ผ้าปูโต๊ะ แผ่นรองอเนกประสงค์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้ความประณีต ความละเอียดอ่อน ความคิดสร้างสรรค์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201654_10_55_57_รายงานสิ่งแวดล้อม_กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านสบตุ๋ย(1).pdf