Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000023
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตอง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52230
เบอร์โทรศัพท์ 054-359099 / 089-261-4157
อีเมล bunpin493@gmail.com
Line ID 089-261-4157
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช มีรสชาติอร่อย กรอบ หวาน เพื่อสุขภาพ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อาหาร-อาหารอื่นๆ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.12 ลดของเสีย (Waste reduction)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 201654_11_6_34_Environmental_Report_วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะช้างกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพินRev4.pdf