Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายขัด
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000013
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 106 หมู่ที่ 2 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170
เบอร์โทรศัพท์ 086 180 4107
อีเมล ampai_00@hotmail.com
Line ID 0861804107
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าฝ้ายทอมือและย้อมสีที่สกัดขึ้นเองจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาง่าย เพื่อให้ เกิดความหลากหลายของสีสันบนผืนผ้า เช่น เปลือกไม้ประดู่ ใบหูกวาง ใบยูคาลิปตัส ใบขี้เหล็ก มะเกลือ คำเงาะ เป็นต้น และมีการดัดแปลงพัฒนาคุณภาพการย้อมสีธรรมชาติให้ลงตัวเพื่อให้ได้ผ้า ทอที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น-สิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016329_9_53_32_เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม_กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง290359.pdf