Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี
ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000025
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 158 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้ซ้อน-เมืองปาน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
เบอร์โทรศัพท์ 081-558-4983
อีเมล khaotanth@hotmail.com
Line ID 081-558-4983
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นกรอบ อร่อย เพื่อสุขภาพ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวเหนียวซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวเหนียว รวมถึงมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการโรยหน้าด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ถั่วเหลือง งาดำ เม็ดมะม่วง หิมพานต์ เมล็ดฟักทอง และลูกเกด
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อาหาร-อาหารอื่นๆ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016422_9_57_0_Environmental_Report_ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นธานีRev.2.pdf