Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง (ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า/สร้อยถักปักลาย
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-16-000026
ที่อยู่ติดต่อ 162 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์ 089-8965523
อีเมล Piyachart39@gmail.com
Line ID maka162
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ทำมาจากเม็ดมะค่าทำมือ เป็นไม้มงคล เสริมโชคลาภ ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีความสวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์-ของขวัญ ของชำร่วย และเครื่องตกแต่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.9 ลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016126_9_32_55_ทุ่งฮ้าง.pdf