Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ร้านอัจฉราไข่วิจิตร
ชื่อผลิตภัณฑ์ Egg Design by ATchara กล่องจิวเวลรี่จากเปลือกไข่ห่านประดับคริสตัล
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000002
ที่อยู่ติดต่อ 919/1 อาคารสีลมแกลเลอเรียน ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 086 776 5325, 02 630 3485
อีเมล designingegg@hotmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ของขวัญของที่ระลึกของชำร่วยที่ทำจากไข่เปลือกแข็งทุกชนิด เช่นไข่นกกระทา ไข่นกกระทา ไข่เป็ดไข่ไก่ ไข่นกกระจอกเทศ ฯลฯ โดยที่มีการนำเสนอไข่ในรูปร่างที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไข่ มีเทคนิคพิเศษในการเคลือบผิวให้เปลือกไข่มีความแข็งแรงคงทน ใช้กระดาษและวัสดุอื่นๆตกแต่งเพื่อความสวยงาม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์-ของขวัญ ของชำร่วย และเครื่องตกแต่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016818_15_1_47_Envi_report_jelly.zip