Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ถ่านเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่ง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000007
ที่อยู่ติดต่อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045 353300
อีเมล
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เศษถ่านอัดเป็นก้อน ไม่แตกหักง่าย เผาไหม้นาน ควันน้อย และ ให้ค่าความร้อนที่สูงเท่าเทียมกับถ่านทั่วไป บรรจุถุงละ 1 Kg.
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม tarn.rar