Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ อัจฉราไข่วิจิตร
ชื่อผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เปลือกไข่สปา
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000033
ที่อยู่ติดต่อ 919/201 ถนนสีลม แขวงสีลม ขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 086 7765325
อีเมล designingegg@hotmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เปลือกไข่สปาเป็นการนำเปลือกไข่มาทำงานศิลปะสร้างสรรค์ใช้งานได้จริง ออกแบบชิ้นส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนประกอบทุกส่วนที่ทำมาจากวัสดุหมุนเวียนที่ประกอบด้วยชีวมวลซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิตและสามารถสร้างทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง เปลือกไข่บรรจุภัณฑ์สปา มีรูปแบบสำหรับใส่เครื่องหอม,เทียนหอม, ดอกไม้หอม,กำยาน, โลชั่น, น้ำมันทาผิว, น้ำปรุงและน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่าง ๆ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์-ของขวัญ ของชำร่วย และเครื่องตกแต่ง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.13 วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เปลือกไข่สปา.pdf