Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน บ้านโกมารภัจธ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชาล้างพิษ ขนาด 30 กรัม
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000039
ที่อยู่ติดต่อ 7/1076 มโนรมย์ 4 ชอย 6 ถนน เลียบคลองสอง19 เขต คลองสามวา กรุงเทพ 10510
เบอร์โทรศัพท์ 088-0100878
อีเมล maxkham@hotmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ สำหรับคนมีปัญหาระบบไหลเวียนเลือดเสีย คนที่ทีสารพิษสะสมในร่างกาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ-เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016817_16_56_24_ชาล้างพิษ.zip