Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ณัฐพนธ์แผนไทย / นายณัฐพนธ์ จิตวารีกุล
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำหอมสปายุง
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000043
ที่อยู่ติดต่อ 22ซ.บางกระดี่19 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
เบอร์โทรศัพท์ 08-1481-0172
อีเมล nat_ji825@hotmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมสปายุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 น้ำหอมสปายุง ซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีส่วนผสมของสมุนไพร และส่วนที่ 2 คือ ฐานรับขวดน้ำหอม ซึ่งใช้ติดตั้งกับซี่ตะแกรงหน้าพัดลมเพื่อกระจายน้ำหอมสปายุง ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้สเปรย์สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง ผลิตช่วยกลบกลิ่นกาย ทำให้สื่อสัมผัสของยุงคลาดเคลื่อน จึงไม่ถูกยุงกัด โดยไม่ต้องจุด ทา หรือฉีดพ่น ช่วยลดภาวะโลกร้อน และมลพิษ และหากน้ำหอมหมดสามารถนำขวดมาเติมน้ำหอมใหม่ได้
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.7 มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการอื่นๆ (Recycled content)
3.11 สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม น้ำหอมสปายุง.zip