Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ ชมรมสมุนไพรและอาชีพเสริม 2000
ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดตัวสมุนไพร ขนาดบรรจุ 50 ซีซี
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000055
ที่อยู่ติดต่อ 1406 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
เบอร์โทรศัพท์ 02-2771483,081-8701225
อีเมล sportmateoil@gmail.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ขนาด 50 ซีซี เป็นน้ำมันสมุนไพรไทย ไม่ร้อน ไม่เย็น ประกอบด้วยสมุนไพรไทย 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผิวหนัง กลุ่มเส้นเอ็น กลุ่มหอมเย็น กลุ่มบำรุงกระดูก ซึ่งมีกว่า 30 ชนิด
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ-เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.14 การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2016817_16_22_29_น้ำมันนวดตัวสมุนไพรขนาดบรรจุ50ซีซี.zip