Review Product
ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ LONGWELL MMA215HDPE
รหัสผลิตภัณฑ์ TH-EP-14-000030
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 48 ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ 028707834
อีเมล jim@thaiwelding.com
Line ID
รูปภาพ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ -เครื่องเชื่อม LONGWELL 215HDPE โดยตัวเครื่อง (Case) ทาจากวัสดุ HDPE ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ซึ่งเครื่องเชื่อมที่มีขายโดยทั่วไปตัวเครื่องทาจากเหล็ก หรือ สเตนเลส -เครื่องเชื่อม LONGWELL 215HDPE ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน (VRD) ซึ่งเครื่องเชื่อมที่ขายทั่วไปไม่มี ฟังก์ชั่นดังกล่าว
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม-เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 3.6 สามารถแปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable)
3.8 ลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)
เอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม AllMCRReport2014_8_29b.pdf