ติดต่อสอบถาม ได้ที่

เรื่องโปรแกรมการจัดสัมมนาและรายละเอียดงาน
คุณณัฐนิชา พินทุโยธิน
อีเมล์ natnicha.phi@nstda.or.th
โทรศัพท์ 02 117 6941

 

เรื่องการลงทะเบียนทางเว็บไซต์
คุณสรศักดิ์ รัตนโชตินันท์
อีเมล์ sorasak@nstda.or.th
โทรศัพท์ 02 117 6929

 
Copyright 2009