สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักระหว่างการมาอบรม ที่ใกล้เอ็มเทคและเดินทางสะดวก ทางผู้จัดขอแนะนำ
   1.หน้า ม.ธ. แมนชั่น (600 บาท/คืน)
   สามารถติดต่อสำรองห้องพักได้กับทางโรงแรมโดยตรงที่ 0 2516 2255

    2. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1,600 บาท/ห้อง นอนได้ 2 ท่าน)
   
   สามารถติดต่อสำรองห้องพักได้กับทางโรงแรมโดยตรงที่ 0 2529 7100