ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกับ CERAM Research Ltd. ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มแรกให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามมาตรฐานสากล และปัจจุบันขยายขอบข่ายการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนัง (Tiles) โดยการทดสอบมีมาตรฐานเทียบเท่ากับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการฯ ของ CERAM ประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้สะดวก รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าการส่งไปทดสอบยังต่างประเทศ ทั้งยังได้ใบรับรองมาตรฐานจาก CERAM เมื่อผ่านการทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
Tableware Testing Services

 

ข้อกำหนดทางกฏหมาย

การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบของภาชนะ เช่น ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม(Cd)

การทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบอื่นๆ

ความต้านทานต่อการแตกราน ความทนทานต่อสารชะล้างในเครื่องล้างจาน ความสามารถในการใช้งานในเครื่องไมโครเวฟ ความทนทานต่อความเย็นจัดในตู้แช่แข็ง ความทนทานเมื่อใช้ในเตาอบ ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ความโปร่งแสง ความดูดซึมน้ำ ความทนทานต่อการล้างด้วยมือ และความทนทานต่อแรงกระแทก

การทดสอบกาน้ำและแจกัน

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพของกาน้ำ อันได้แก่ ลักษณะการริน ความพอดีของฝา และอุณหภูมิของหูจับ ส่วนการทดสอบแจกัน คือ ความสามารถในการทรงตัวของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการเก็บกักน้ำ

การทดสอบเทียนและเชิงเทียน

ระยะเวลาของการเผาไหม้ ลักษณะของเปลวเทียนต่อความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย อุณหภูมิของเชิงเทียน ความสูงของเปลวเทียน ความมั่นคงในการตั้งอยู่ได้ รวมทั้งความทนของส่วนประกอบหรือผิวสัมผัสของภาชนะที่ต้องสัมผัสกับเปลวเทียน และการทดสอบควันเทียน

มาตรฐานสากลที่ใช้ทดสอบ

ISO, BS, EN, ASTM, FDA และอื่นๆ

 
Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL