บริการทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก
Tile Testing Services

การทดสอบสำหรับกระเบื้องทุกประเภท

การตรวจสอบขนาดและคุณภาพของพื้นผิว การตรวจสอบการดูดซึมน้ำ
การตรวจสอบความต้านทานต่อการแตกหักและความแข็งแรง
การตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี

การทดสอบสำหรับกระเบื้องเคลือบ

การตรวจสอบความต้านทานต่อการรานตัวสำหรับกระเบื้องเคลือบ
การตรวจสอบความต้านทานต่อการเกิดคราบ
การตรวจสอบความต้านทานต่อการขีดข่วนระดับพื้นผิวของกระเบื้องเคลือบ

การทดสอบสำหรับกระเบื้องไม่เคลือบ

การตรวจสอบความต้านทานต่อการขีดข่วนระดับลึกของกระเบื้องไม่เคลือบ

การทดสอบกระเบื้องแบบอื่นๆ

การตรวจสอบความต้านทานต่อแรงกระแทก โดยการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
การตรวจสอบการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
การตรวจสอบความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
การตรวจสอบการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
การตรวจสอบความต้านทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด
การตรวจสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่เกิดจากกระเบื้องเคลือบ
การตรวจสอบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสี
การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

มาตรฐานสากลที่ใช้ทดสอบ

ISO 10545, BS, EN, ASTM, DIN และอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

ติดต่อ : คุณสาวิตรี / คุณพิมพ์พรรณ / คุณศรีพงษ์

โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4215, 4249, 4269

โทรสาร : 0 2564 6502

E-mail : lab-ctl@mtec.or.th หรือ savittrb@mtec.or.th

 

Copyright© 2006 National Metal and Materials Technology Center
CTL