ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552

เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Thai Green Design Network: TGDN) จัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 (2nd Thailand EcoDesign Award: EcoDesign 2009) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 เมษายน 2552 สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mtec.or.th/ecodesign2009

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดฯ

-      เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือที่เรียกการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-      เพื่อส่งเสริมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยแบ่งประเภทของผู้สมัครออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

-      ประเภทที่ 1   นักเรียนระดับมัธยมต้น / ปลาย หรือเทียบเท่า

-      ประเภทที่ 2   นิสิต / นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

-      ประเภทที่ 3   นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

-      ประเภทที่ 4   ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย

หมายเหตุ               จะเป็นประเภทเดี่ยวหรือทีมก็ได้ แต่ไม่เกิน 3 คน

 

  Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

                         

Download Poster

Download Brochure หน้า1 หน้า2

วันที่โพสต์ 09/01/2009
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย อื่นๆ
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 15/02/2012
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 17/05/2010
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า” ข่าวเครือข่าย 29/01/2010
ผลการประกวด EcoDesign2009 ข่าวเครือข่าย 21/08/2009
ประกาศผลรางวัล EcoDesign 2008 ข่าวเครือข่าย 30/04/2008
เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ข่าวเครือข่าย 20/03/2008
ติดตามรายละเอียด EcoDesign 2008 ได้ที่... ข่าวเครือข่าย 19/11/2007
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ข่าวเครือข่าย 30/10/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers