ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมหารือในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยมีกำหนดการรายละเอียดดังนี้

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 8.30 – 16.30 น.
โรงแรมรามา การ์เดนท์   กรุงเทพฯ

*******************************************************************

 8.30 - 9.00 น.                      ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

 9.00 - 9.10 น.                      กล่าวรายงาน

                                                โดย นางสุทธินีย์  พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

  9.10 - 9.30 น.                       กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อการแข่งขันภายใต้มาตรการประเทศคู่ค้า”

                                                  โดย นายปราโมทย์  วิทยาสุข รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

9.30 - 10.15 น.                       เสวนา เรื่อง “ทิศทางมาตรการประเทศคู่ค้า  โอกาส และการปรับตัว”

                                                  โดย ดร.นุจรินทร์  รามัญกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

                                                  นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                               ดำเนินรายการ โดย นายจารึก  เฮงรัศมี ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

10.15 - 10.30 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 - 12.30 น.                    ประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย

                                                  - กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                                  - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

                                                  - กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (รวมอุตสาหกรรมของเล่น เครื่องหนัง Lifestyles)

                                                  - กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

12.30 - 13.30 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 – 14.00 น.                    เยี่ยมชมนิทรรศการและพบหน่วยบริการให้คำปรึกษา

 

14.00 - 15.00 น.                    สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมถาม-ตอบ

 

15.00 - 16.30 น.                  ปิดการประชุมและพักรับประทานอาหารว่าง

 

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม สามารถ  download  fileที่นี่

 

พร้อมส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ คุณพรนลัท ตามรายละเอิยดด้านล่างค่ะ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

โทรศัพท์ 0 2564 6500 ext 4054      โทรสาร  0 2564 6400

E-mail : pornnalatsing@gmail.com

 

 

วันที่โพสต์ 29/01/2010
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย อื่นๆ
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 15/02/2012
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 17/05/2010
ผลการประกวด EcoDesign2009 ข่าวเครือข่าย 21/08/2009
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ข่าวเครือข่าย 09/01/2009
ประกาศผลรางวัล EcoDesign 2008 ข่าวเครือข่าย 30/04/2008
เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ข่าวเครือข่าย 20/03/2008
ติดตามรายละเอียด EcoDesign 2008 ได้ที่... ข่าวเครือข่าย 19/11/2007
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ข่าวเครือข่าย 30/10/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers