ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย

เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

เครือข่ายฯ จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจภายใต้การประกวด EcoDesign 2008 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2551 ณ เอ็มเทค

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและเข้ารอบทั้ง 81 ทีม จากทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ทั้งนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ/ ประชาชนทั่วไป และอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 ท่าน

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

สามารถติดตามรายละเอียดและ Download เอกสารได้ที่ www.mtec.or.th/ecodesign 2008

วันที่โพสต์ 20/03/2008
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวเครือข่าย อื่นๆ
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 15/02/2012
การอบรมสัมมนาภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวเครือข่าย 17/05/2010
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ระดมสมองผู้ประกอบการเชิงรุก เพื่อสอดรับมาตรการของประเทศคู่ค้า” ข่าวเครือข่าย 29/01/2010
ผลการประกวด EcoDesign2009 ข่าวเครือข่าย 21/08/2009
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ข่าวเครือข่าย 09/01/2009
ประกาศผลรางวัล EcoDesign 2008 ข่าวเครือข่าย 30/04/2008
ติดตามรายละเอียด EcoDesign 2008 ได้ที่... ข่าวเครือข่าย 19/11/2007
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ข่าวเครือข่าย 30/10/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers