ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สนช. เปิดตัว “EcoInnovAsia 2008”

สุดยอดการประชุมนานาชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการประชุมนานาชาติ “EcoInnovAsia 2008: An International Conference and Exhibition on Biofuel and Bioplastics” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN-ESCAP) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) องค์การความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน-ไทย (GTZ) เครือซิเมนต์ไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปเปอเรชัน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การจัดงานประชุมนานาชาติ “EcoInnovAsia 2008” นี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและพลาสติกชีวภาพให้เข้มแข็ง อันจะชักนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศอย่างก้าวกระโดด และเป็นโอกาสที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวมวลของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักด้านการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า การประชุมนานาชาติ EcoInnovAsia 2008 นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงาน innoBioPlast 2006 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สนใจมากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการประชุมและเข้าชมนิทรรศการ การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการลงทุนใหม่บนธุรกิจฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล และพลาสติกชีวภาพ

 

Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard  Click on Copy URL (below link) for copy to clipboard

 

งานครั้งนี้นับเป็นการเปิดช่องทางในการทำธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน และบัตรเครดิตที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภพาจากบริษัทในสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สำหรับนิทรรศการเด่นในครั้งนี้ ได้แก่ รถยนต์ “Mazda 5 Hydrogen Hybrid” ซึ่งจัดเป็นสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่บริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปเปอเรชัน ได้สนับสนุนให้นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งความพิเศษของรถคันนี้นอกจากจะขับเคลื่อนได้โดยพลังงานจากไฮโดรเจน ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สุดในปัจจุบันแล้ว วัสดุตกแต่งภายในตัวรถยังผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และเส้นใยธรรมชาติ (Biofabric) อีกด้วย ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือที่ทำมาจากพลาสติกชีวภาพของบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปเปอเรชัน ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้งานได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการจัดแสดงการใช้งานพลาสติกชีวภาพในงานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นการใช้งานพลาสติกชีวภาพเพื่อดูดซับน้ำใต้ดินสำหรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามบินนานาชาติ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเองก็มีบริษัทที่มีศักยภาพจำนวนไม่น้อยที่พัฒนางานด้านพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในกลุ่มของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ซึ่งได้มีโอกาสมาแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมภายในงานนี้ด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nia.or.th/ecoinnovasia/

fiogf49gjkf05
วันที่โพสต์ 14/08/2008
ข่าว / กิจกรรม > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
การสัมมนาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/01/2013
"องค์ความรู้จากงานรับฟังข้อคิดเห็นและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนฉลากรักษ์โลก" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/09/2012
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/06/2012
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/06/2012
โครงการพัฒนาที่ปรึกษาและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
งานเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเองประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานสากล สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EngView Package Designer Suite Version 5 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 07/06/2012
งานเปิดตัวและเผยแพร่ซอร์ฟแวร์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/02/2012
เรียนเชิญอบรมหัวข้อ "เทคโนโลยีช่วยเพื่อการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/01/2012
Eco Product ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การเตรียมความพร้อม สู่ตลาดสินค้าสีเขียว ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 09/09/2011
การอบรมหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดญี่ปุ่น ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/05/2011
แนวทางการจัดทำรูปแบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่สมถรรนะด้านสิ่งแวดล้อม Self-Claim Environmental Labeling ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/04/2011
สัมมนา"การพัฒนาสายโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 16/03/2011
แถลงข่าว งานประชุม Creative Green Forum ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 04/02/2011
กระทรวงอุตสาหกรรม เกาะติดสถานการณ์ EU แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือมาตรการ REACH ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 01/11/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 27/10/2010
ข่าว สศอ."อก.ยกเครื่องการผลิต ชูสินค้ารักษ์โลกบุกอียู" ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/07/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/06/2010
โครงการเพิ่มขีดความสามารถไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า (EU White paper) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/05/2010
ประชาสัมพันธ์ โครงการ EU Whait paper ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
ประชาสัมพันธ์โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 30/03/2010
งานสัมมนาและพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และพิธีลงนามรับรองฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National LCI Database) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 15/12/2009
Download เอกสารทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 2552 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 21/08/2009
MTEC_FORUM ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/08/2009
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009 (ICGSI 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 26/05/2009
ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ TGIST plus XCEP ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 22/05/2009
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประปีสวทช. 2552 (NAC 2009) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
Download เอกสาร งานสัมมนาพิเศษเรื่องEco-label/Carbon Footprint: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 18/02/2009
สัมมนาเปิดโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป” ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 19/01/2009
เอกสารประกอบการอบรม LCA & EcoDesign ม.นเรศวร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/11/2008
“Waste Innovation and Solution: 2008 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 05/11/2008
“The Training Program on Industry and Environmental Protection for ASEAN with Special Focus on Life Cycle Assessment (LCA) ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 03/10/2008
มหาลัยเปิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 24/09/2008
ประชุมสัมมนานำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของการผลิตสี” ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 11/09/2008
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 14/08/2008
Thai Eco Market .com โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 20/03/2008
ฉลากสิ่งแวดล้อม EU ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 25/07/2007Copyright © 2007 Thai Green Design Network
Disclaimers